Live stream preview

Watch this video and more on Doki TV

Watch this video and more on Doki TV

Start your free trial

Already subscribed? Sign in

Up Next in New Episodes

  • S1E5: EXIT!

    Players: Shingo Murakami, Yu Yokoyama, Osamu Shitara (Bananaman), Yuki Himura (Bananaman), Aki Hoshino, Shozo Endo (Cocorico), Mariko Shinoda

  • S1E8: EXIT!

    Players: Shingo Murakami, Ryuhei Maruyama, Sando Katsura, Tomomi Itano, Ai Haruna, and Hongman Choi

  • S1E9: EXIT!

    Players: Masayasu Wakabayashi (Audrey), Toshiaki Kasuga (Audrey), Misako Yasuda, Asako Ito, Kentaro Watari (Fruit Punch), Kenji Murakami (Fruit Punch)